Svanøy Folkeakademi

årets.jpg

Svanøy Folkeakademi er ein friviljug dugnadsorganisasjon. Målet vårt er å gje den enkelte høve til å delta i eit rikt kulturliv og skape "kultur der du bur".

 

Hovudarenaen vår er på Svanøy, men vi har også fleire ikkjekomersielle arrangement i Florø og elles i distriktet. Svanøy Folkeakademi har 101 betalande medlemmer, var stifta i 2015 og vi har i gjennomsnitt 40 arrangement i året.

Å vere medlem av Svanøy Folkeakademi kostar kr 250,- i året og gjev deg rabatt på dei aller fleste arrangement vi har! Ønsker DU å bli medlem? Ta kontakt her. :)

bf5a1387-57f9-4b18-b1c7-72d74d427633.jpg